ประวัติองค์กร

CNR GROUP เราคือ บริษัทผู้ให้บริการด้านบัญชีอย่างมืออาชีพ โดยบริการของเรา ประกอบไปด้วย บริการทำบัญชี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี วางระบบการควบคุมภายใน การวางแผนภาษี เทคโนโลยีและการให้คำปรึกษาด้านหลังบ้านธุรกิจ

เรามีทีมงานมืออาชีพที่่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าในทุกระดับ

เรามีเครือข่ายในประเทศไทย โดยมีทีมงานที่ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้บรรลุวัตถุประสงค์ และให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ซึ่งเรามีระบบงานที่มีมาตราฐานในการควบคุมคุณภาพในการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริการ

ข่าวสาร/ความรู้

อุตสาหกรรม

Club, Association and Foundation

Corporate

Education

Financial

Food & BeverageFood & Beverage

Hospitality & Cosmetics

Media

Real Estate and Construction

Tech & Startup Company

ความประทับใจจากผู้ใช้งานจริง

รางวัล