You are currently viewing มติ ศบค. ไฟเขียว ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน ถึง 30 พ.ย. ขยับเคอร์ฟิวเป็น 4 ทุ่มถึงตี 4

มติ ศบค. ไฟเขียว ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน ถึง 30 พ.ย. ขยับเคอร์ฟิวเป็น 4 ทุ่มถึงตี 4

🔥มติ ศบค. ไฟเขียว ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน ถึง 30 พ.ย. ขยับเคอร์ฟิวเป็น 4 ทุ่มถึงตี 4 ผ่อนมาตรการ “เล่นดนตรีในร้านอาหารได้ เปิดให้บริการ ฟิตเนส – โรงหนัก – ร้านสัก ร้านนวด” ลดเวลากักตัวเหลือ 7 วัน

วันที่ 27 ก.ย. 64 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 15/2564 ผ่านระบบ Video Conference ที่ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานในการ ประชุมเพื่อพิจารณาผ่อนปรนมาตรการต่างๆ เพิ่มเติม

➡️ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้

1.ขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน หรือจนถึง 30 พ.ย.

2.ปรับลดระยะเวลาเคอร์ฟิว จากเดิมกำหนดไว้ 21.00-04.00 น. ขยับไปเป็นเวลา 22.00-04.00 น.

3.ปรับลดระยะเวลาในการกักตัวสำหรับผู้มีเอกสารวัคซีนโควิด-19 ครบ เหลือ 7 วัน ในส่วนผู้ที่ยังไม่มีเอกสารวัคซีน ให้กักตัว ตั้งแต่ 10 -14 วัน สำหรับการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศกักตัว 7 วัน ทางน้ำและทางบก กักตัว 10 -14 วัน อนุญาตให้ทำกิจกรรมในสถานที่กักกันฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

4.เห็นชอบการปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64

-เปิดกิจการ/กิจกรรม ดังนี้

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัยก่อนเรียน

2.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดเอกชน ห้องสมุดชุมชน

3.พิพิธภัณฑ์ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หอศิลป์

4.กีฬาในร่ม ในห้องที่มีระบบปรับอากาศ ฟิตเนส

5.ร้านทำเล็บ

6.ร้านสัก

7.ร้านนวด สปา เพื่อสุขภาพ

8.ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ฉายภาพยนตร์

9.การเล่นดนตรีในร้านอาหารโดยต้องทำตามมาตรการที่กำหนด

*กิจการ / กิจกรรม ที่ยังไม่เปิดดำเนินการ

ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ

มติ ศบค. วันที่ 27 กันยายน 2564

ใส่ความเห็น