You are currently viewing 3 เรื่องต้องเข้าใจ ก่อนรับพนักงานประจำมีอะไรต้องรู้บ้าง

3 เรื่องต้องเข้าใจ ก่อนรับพนักงานประจำมีอะไรต้องรู้บ้าง

📣3 เรื่องต้องเข้าใจ ก่อนรับพนักงานประจำมีอะไรต้องรู้บ้าง
..
เงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายหรือสินทรัพย์?
ก่อนอื่นมาทบทวนกันก่อนนะว่าค่าใช้จ่าย
กับสินทรัพย์เนี่ยมันคืออะไร และแตกต่างกันยังไง
ค่าใช้จ่าย หมายถึง อะไรที่เราใช้ประโยชน์แล้วหมดไป
สินทรัพย์ หมายถึง อะไรที่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตค่ะ
ทีนี้มาตีความเรื่อง เงินเดือน กันสักนิดว่า
จริงๆ แล้วมันคือค่าใช้จ่ายหรือสินทรัพย์กันแน่
ในที่นี้ขอยกตัวอย่างสัก 2 เคสนะคะ

ถ้าสมมติกิจการ A จ่ายเงินเดือนแคชเชียร์ขายของหน้าร้าน
เดือนละ 20,000 บาท
และกิจการ B จ่ายเงินเดือนโปรแกรมเมอร์
เขียนเว็บไซด์ขายของหน้าร้าน เดือนละ 30,000 บาท
.
เงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายประเภทอะไรในธุรกิจ?
เอาล่ะ ถ้าเราฟันธงแล้วว่าเงินเดือนนั้น
เป็นค่าใช้จ่ายในธุรกิจ เพราะว่าเราจ้างพนักงานมาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแรงงานและความสามารถ
ของพวกเค้าทันทีเลย
แต่รู้ไหมคะว่า การฟันธงได้ว่าเงินเดือน = ค่าใช้จ่าย
เท่านี้ยังเด็กๆ ไปหน่อย
เพราะค่าใช้จ่ายนั้นมีหลายประเภท
แล้วเจ้าเงินเดือนของพนักงาน
แต่ละคนก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายคนละประเภทกันก็ได้นะ
ถ้าไม่เชื่อลองมาดูตัวอย่างนี้กัน
.
เงินเดือนนาย ก. ที่เป็นพนักงานขาย
เงินเดือนนาย ข. ที่เป็นพนักงานบัญชี
เงินเดือนนาย ค. ที่เป็นพนักงานฝ่ายผลิต
.
.
” CNR Group “ครบวงจรเรื่องการทำบัญชีและภาษี
เราให้บริการด้านบัญชีอย่างมืออาชีพ
#ที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษีเชิงรุก
#ที่ปรึกษากลยุทธ์การเงิน

ใส่ความเห็น